Systemy do niskociśnieniowego mycia elewacji

SoftWash to technologia czyszczenia niskociśnieniowego, trzystopniową metodą czyszczenia i zabezpieczenia tynków przed ponownym pojawieniem się zanieczyszczeń.

 

Kiedy rozważa się czyszczenie budynku, zastosowanie unikalnego systemu, który nie wymaga użycia rusztowania, może znacznie ułatwić pracę. Biznes może nadal działać normalnie, minimalizując straty w handlu, maksymalizując potencjał zysków i utrzymując „normalne” codzienne operacje, niezależnie od działalności. Technologia SoftWash jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia firm z USA, a stosowane w procesie środki do czyszczenia i ochrony przed ponownym zanieczyszczeniem są opatentowane i niedostępne w handlu. Dzięki szerokiemu asortymentowi jesteśmy w stanie odpowiadać na zarówno na potrzeby indywidualnych klientów, jak i profesjonalistów.